Postup spracovania objednávky

  • Vyberiete si oznámenie a iné tlačoviny vo Vašom štýle a odošlete nám objednávku. Obratom Vám príde potvrdenie o prijatí Vašej objednávky s jedinečným číslom  objednávky. Máte možnosť skontrolovať si objednané množstvá a Vaše kontaktné údaje – adresu doručenia, telefónne číslo potrebné pre doručovateľskú spoločnosť a mail pre komunikáciu s nami. Keď nám píšete akýkoľvek mail ohľadom Vašej objednávky, ubezpečte sa, že je zrejmé, ku ktorej objednávke píšete – mail zašlite ako odpoveď na toto potvrdenie objednávky, prípadne použite vo Vašom maile číslo Vašej objednávky.
  • Ak máte nejaké detailnejšie požiadavky k Vašej objednávke, prípadne nejakú spresňujúcu otázku, môžete nám napísať priamo v objednávke do poznámky.
  • Spracujeme Vašu objednávku – vytvoríme grafiku Vašich tlačovín. Ak máte záujem o tlačoviny, pri ktorých nie je na stránke náhľad konkrétnej grafiky (etikety rôznych rozmerov, menu, čísla stolov…), pripravíme grafiku vo Vašom štýle.
  • Na mail uvedený vo Vašej objednávke odošleme náhľady na schválenie a na kontrolu pred tlačou. V prípade menoviek Vám zašleme link, na ktorom nájdete na kontrolu všetky menovky. Teraz máte možnosť spresniť Vaše predstavy – pozmeniť text, veľkosť písma, posunúť grafický prvok. V prípade nejasností Vás požiadame o presnejšie informácie. Tento krok – odosielanie náhľadu a jeho schvaľovanie opakujeme až do finálnej podoby oznámenia alebo iných tlačovín.
  • Po ukončení grafických úprav Vás vyzveme, aby ste si Vaše texty a údaje dôkladne skontrolovali. Prosíme Vás, aby ste naozaj venovali pozornosť kontrole – ako po obsahovej, tak po gramatickej stránke. Korektúra textu nie je súčasťou našej práce. Navyše niektoré názvy a mená môžu mať svoje špecifiká, o ktorých my nevieme. Za obsah a gramatickú stránku textu nesiete plnú zodpovednosť Vy sami. Za chyby nájdené po odsúhlasení a po vytlačení nezodpovedáme. Toto je ešte dôležitejšie, ak chcete na oznámení texty v inom jazyku ako slovenskom. V takom prípade venujte pozornosť aj rozdeleniu viet na koncoch riadkov.
  • Ak sa stane, že Vaša objednávka nie je  z akéhokoľvek dôvodu aktuálna a je potrebné ju zrušiť, informujte nás o tejto skutočnosti. Vždy sa Vás snažíme všetkými dostupnými spôsobmi kontaktovať, aby sme Vás upozornili na potrebu odsúhlasenia náhľadov. Bez tohto odsúhlasenia objednávku nespracujeme – netlačíme a neodošleme.
  • Vyjadrením Vášho súhlasu s tlačou považujeme objednávku z Vašej strany za uzatvorenú a záväznú. Posúvame ju do tlače a ďalšie úpravy už nie sú možné. V tejto fáze už nie je možné objednávku zrušiť.
  • Dodacia doba je maximálne 10 pracovných dní od definitívneho schválenia, v prípade voľby ,,Úhrada vopred“ 10 pracovných dní od pripísania úhrady na náš účet.
  • Keďže objednávky zasielame kuriérskou službou, prípadne zásielkovňou, o doručovaní budete informovaní SMSkou.