Nezabudnime na nezábudky

Keď lúku či záhon zasypú jemné modré hviezdičky kvetov nezábudky, neuniknú napriek svojej skromnosti žiadnemu pohľadu.

 

Nezábudky symbolizujú náklonnosť rastúcu medzi dvoma ľuďmi. Pripomienku krásnych spomienok, ktoré zdieľajú. Sú symbolom vernosti vo vzťahu aj keď by boli dvaja milujúci od seba vzdialení. Sú znamením spojenia, ktoré trvá celé roky – symbolom skutočnej a nekončiacej lásky.

 

Tento nežný kvietok je nádherný na každom oznámeni – či už ako hlavý kvet, alebo ako skromný a nežný doplnkový kvietok.

Ak chcete objednať tlačoviny, ktoré nie sú vo Vašom štýle zobrazené (zasadací poriadok, menu…) , stačí si vybrať typ etikiet alebo tlačovín, ktoré potrebujete a do kolonky – Vzor (štýl Vášho oznámenia): zadáte kód vami vybraného oznámenia. Napr. SV2499. 

My Vám pripravíme a zašleme náhľady Vami objednaných tlačovín vo Vašom štýle na kontrolu a odsúhlasenie.