Veselé tóny slnkom zaliatych lúk

Lúčne, poľné kvety nesú v sebe nešľachtenú prirodzenú krásu, eleganciu i hravosť. Krehké a silné zároveň, plné farieb a v rozmanitých tvaroch. Ich individualita i spojenie v kytičkách prináša romantiku zakvitnutých strání.

Ak chcete objednať tlačoviny, ktoré nie sú vo Vašom štýle zobrazené (zasadací poriadok, menu…) , stačí si vybrať typ etikiet alebo tlačovín, ktoré potrebujete a do kolonky – Vzor (štýl Vášho oznámenia): zadáte kód vami vybraného oznámenia. Napr. SV2499. 

My Vám pripravíme a zašleme náhľady Vami objednaných tlačovín vo Vašom štýle na kontrolu a odsúhlasenie.